หนังสือแบบเรียนเก่า

 

นกกางเขน
ก.ไก่อนุบาล
นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 1, 2, 3
แบบหัดอ่านหนังสือไทย ป.1 เล่ม 1
แบบหัดอ่านหนังสือไทย ป.2 เล่ม 2
 แบบหัดอ่านหนังสือไทย ป.3 เล่ม 3