ยินดีต้อนรับเข้า สู่เวปของ " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา " สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ....วิสัยทัศน์...มุ่งสู่การเป็นองค์กร สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม บนพื้นฐานการทำงานแบบกัลยาณมิตร...
   

 

'คุรุสภา'เร่งออกใบอนุญาตครู

      นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ปีที่แล้วก.ค.ศ.ได้รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูและเปิดให้ผู้สำเร็จการ ศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมัครสอบได้โดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบได้แต่กลับไม่สามารถเข้ารับการบรรจุได้เพราะไม่มีใบปริญญา เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติ ทำให้เสียสิทธิการบรรจุและมีการฟ้องร้องกันขึ้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงจัดโครงการความร่วมมือในการให้บริการขอขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา โดยใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ของคุรุสภากับสถาบันผลิตครูต่างๆ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ 107 แห่ง ตนได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันผลิตครู 78 แห่ง และจะขยายผลให้ครบเร็วๆ นี้
          "ผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีและ 4 + 1 ปีจากสถาบันผลิตครู107 แห่ง 80,000 คน จะได้ไม่เกิดปัญหาอีก โดยทำความเข้าใจกับสถาบันผลิตครู ขอให้สภามหาวิทยาลัยเร่งอนุมัติใบปริญญาเพื่อนำมาขอใบอนุญาตฯ ขอให้สถาบันผลิตครูส่งข้อมูลประวัตินักศึกษาที่ใกล้จะจบผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT ของคุรุสภา เพื่ออนุมัติใบอนุญาตฯ เร็วขึ้น โดยนักศึกษาขอรับใบอนุญาตฯ ได้ที่สถาบันผลิตครูที่เรียนอยู่ไม่ต้องมายื่นเรื่องที่คุรุสภาวันละ 2,000-3,000 คนเช่นปีที่แล้ว โดยให้สถาบันผลิตครูเร่งส่งข้อมูลก่อนวันที่ 4-10 เม.ย." เลขาธิการคุรุสภากล่าว

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 2 มี.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--