ยินดีต้อนรับเข้า สู่เวปของ " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา " สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ....วิสัยทัศน์...มุ่งสู่การเป็นองค์กร สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม บนพื้นฐานการทำงานแบบกัลยาณมิตร...
   

 

        สภาการศึกษาทางเลือกค้านยุบ ร ร.เล็ก เปิดเวทีฟังเสียงชุมชน ’ชินวรณ์’ ปักธงยุบแน่ 7,000 แห่ง

          นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมทั้งผู้แทนกลุ่มตัวแทนโรงเรียนทางเลือก ได้เข้าพบ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ โดยเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงประมาณ 50% ภายในปี 2561 เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ทำให้เด็กต้องเดินทางไปเรียนไกลขึ้น อีกทั้งโรงเรียนขนาดเล็กในหลายพื้นที่ชุมชนก็มีส่วนร่วมในการสร้าง และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสภาการศึกษาทางเลือกได้เสนอให้จัดเวทีประชาคม โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคี และกลุ่มการศึกษาทางเลือกในพื้นที่ที่จะมีการยุบและควบรวมโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและตัดสินใจร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครอง และกลุ่มการศึกษาทางเลือก เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอนโยบายการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวม
          เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก กล่าวต่อไปว่า จากการหารือ นายชินวรณ์ ยืนยันว่า หากได้กลับมาดูแลกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งจะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7,000 แห่ง จากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ประมาณ 14,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตเทศบาล โรงเรียนที่มีเด็กเรียน 30-40 คน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลและชุมชนมีความพร้อม ก็จะพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพของชุมชน เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งการยุบโรงเรียนดังกล่าวจะทำให้ยุบตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ประมาณ 7,000 คน และนำครูประมาณ 21,000 คน ไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
          "เมื่อนายชินวรณ์ ได้ตั้งธงไว้ชัดเจนและไม่ยอมทบทวนนโยบายเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก สภาการศึกษาทางเลือก จะเคลื่อนไหวโดยเดินสายจัดเวทีประชาคมหารือกับชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการที่สร้างสรรค์ โดยให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ใช่ตัดสินใจโดยกระทรวงศึกษาธิการเพียงลำพังว่า จะยุบ โรงเรียนก็ต้องยุบเลิก ซึ่งถือเป็นการรวมศูนย์อำนาจโดยไม่ฟังเสียงชุมชนเลย และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นำมาตัดสินใจว่ายุบเลิกนั้นเป็นความต้องการของชุมชน" นายชัชวาลย์ กล่าว.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--